YA samarbetar med Novia

Från och med hösten 2017 blir det möjligt för studerande inom de tekniska- och merkantila branscherna, samt inom social- och hälsovårdsbranschen att redan under sin studietid vid YA avlägga kurser vid yrkeshögskolan Novia.

Tack vare att studerande redan under sin studietid vid YA kan avlägga kurser vid Novia effektiveras studerandes examensinriktade studier och studietiden på tredje stadiet förkortas.

suomeksi 30hineenglish 30h