YA-studerande premierades av AMKE

YA-studerande premierades av AMKE

Närvårdarstuderande Ebtisam Alhariri har fått ett stipendium av AMKE (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) för bland annat goda framgångar i sina studier och för att i sina studier främjat sin egen och andras integration. Totalt premierades nio studerande och en lärare från runtom i Finland.

YA:s studerande Ebtisam valdes med motiveringen:

Ebtisam kom till Finland från Syrien år 2014. Under sitt första år i Finland gick hon en integrationsutbildning på YA i Jakobstad och redan då uppnådde hon B-nivån i det svenska språket, samtidigt som hon på ett föredömligt sätt tog ansvar för såväl gruppens som sin egen integration och språkutveckling.

Genast efter avslutad integrationsutbildning gick hon på Valma-utbildningen på YA i Jakobstad. Under detta år fungerade hon också som hjälplärare på integrationsutbildningen för de nya kvotflyktingarna från Syrien. Under praktikperioderna har hon även verkat som hjälplärare på två lågstadieskolor i Jakobstad. Både genom sina studier i svenska och genom praktikperioderna har hon integrerats väl i det finska samhället.

Dessutom vill vi poängtera att hon tack vare sin öppenhet, acceptans, ödmjukhet, tålamod samt sin positiva inställning har integrerats på ett mycket beundransvärt sätt.

På under två år har hon alltså uppnått goda språkkunskaper i svenska och påbörjat en yrkesutbildning inom en bransch där det finns utmärkta möjligheter att få jobb i framtiden.

Läs mer om AMKE:s stipendiater här.

suomeksi 30hineenglish 30h