YA utbildar samhälls- och hälsokommunikatörer

Sedan hösten utbildar Yrkesakademin i Österbotten som en av få utbildningsanordnare i Finland så kallade samhälls- och hälsokommunikatörer. Utbildningen är helt ny och till samhälls- och hälsokommunikatörernas framtida uppgift hör att underlätta nyanländas och andra invandrargruppers integrering och etablering i Finland.

Utbildningen genomförs inom ramen för ESF-projektet ”En bra start i Österbotten”, vars målsättning är att förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Andra aktörer i projektet är Österbottens förbund, Vasa stad, Integrationsenheten i Jakobstad, K5 och Vörå kommun.

I dag är totalt 13 studerande inskrivna på utbildningen för samhälls- och hälsokommunikatörer. Studerande har varierande bakgrund – bland annat rysk, ukrainsk, vietnamesisk, bosnisk, kinesisk. Efter avslutad utbildning ska samhälls- och hälsokommunikatörerna kunna undervisa grupper i samhällsorientering och ge hälsoinformation på gruppens egna modersmål, som t.ex. en del av invandrarens integrationsutbildning.

 

Samhälls och hälsokommunikatörer reklamblad 002

suomeksi 30hineenglish 30h