Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

Vill du bli ett proffs inom husdjursbranschen? Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur ger dig goda förutsättningar att framgångsrikt verka inom branschen för husdjursproduktion. Du kommer att fördjupa dig i centrala teman såsom skötsel av produktionsdjur inom olika inriktningar, hälsovård, hantering av maskiner och utrustning, arbetssäkerhet och kundservice.

 

Ansökningstid

Nonstop, kontakta utbildningens kontaktperson för mer info

Utbildningens längd

  • ca 2 år

Undervisningstid

  • Dagtid

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

Undervisningsplats

  • Distansundervisning
  • Närundervisning

Examensavgift

  • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

  • 530 €

MÅLGRUPP

Utbildningen lämpar sig för både personal inom avbytarservice och för lantbrukare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Examen består av tre examensdelar. Du väljer en av de obligatoriska delarna beroende på om du siktar på att jobba som husdjursproducent eller som anställd inom branschen.

Obligatoriska examensdelar:
- Ledning och utveckling i ett lantbruksföretag
- Kundservice- och arbetslivsfärdigheter i ett landsbygdsföretag eller inom avbytarservice

Därefter väljer du två examensdelar med inriktning på olika husdjur av de valbara examensdelarna enligt dina framtidsplaner.

Valbara examensdelar:
- Seminering av pälsdjur på en gård
- Produktion av mjölk
- Nötköttsproduktion
- Produktion av svinkött och grisar
- Skötsel av hästar på en produktionsgård
- Pälsproduktion
- Produktion av lammkött och ull
- En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Du kan jobba inom husdjursbranschen t.ex. som husdjursproducent eller som anställd på en produktionsgård eller inom avbytarservice.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med näringslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och näringslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Utbildare Roger Frants, tfn 044-750 32 55 eller

Uppdaterat:

torsdag, 26 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h