Yrkesakademin i Österbotten bland de bästa i landet

Yrkesakademin i Österbotten bland de bästa i landet

Yrkesakademin i Österbotten får även år 2017 stoltsera med att vara den andra bästa yrkesutbildaren i Finland. Landets yrkesutbildare rangordnas årligen av Utbildningsstyrelsen. 

Placeringen baserar sig på olika mätare, som bland annat hur stor del av de utexaminerade som fått jobb efter studierna, hur stor del som avklarar sina studier inom utsatt tid och hur många som fortsätter studera efter sin examen. 

Dessutom beaktas hur stor del av lärarna som är behöriga och också vilka åtgärder skolan vidtar för att utveckla personalen.

Rangordningen påverkar resultatfinansieringen för 2017.

suomeksi 30hineenglish 30h