Yrkesakademin i Österbotten - Campus Kungsgården har erhållit miljöcertifikat

Yrkesakademin i Österbotten (YA) har miljöcertifierats i november 2014 enligt ISO 14001 standarden. Den externa revisionen genomfördes av det ackrediterade bolaget Det Norske Veritas. Miljöcertifikatet är resultatet av YA:s långvariga satsning på kvalitet och miljö. YA:s målsättning var att få hela Campus Kungsgården miljöcertifierad hösten 2014.

Utbildningsområdet naturbruk som finns vid Campus Kungsgården har varit miljöcertifierad enligt ISO 14001 standarden sedan år 2008.

YA har varit kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 standarden sedan år 2004 (dåvarande Svenska yrkesinstitutet). YA som bildades år 2009 arbetade strategiskt och utvidgade sitt kvalitetscertifikat år 2009 till att omfatta alla enheter inom YA.

Miljöutredningarna som gjorts inom branscherna ligger till grund för de miljömål som nu gäller för Campus Kungsgården. YA är mycket stolt över sitt miljöcertifikat samt att YA har fått hållbar utveckling och miljömedvetenhet implementerad bland personalen och studeranden.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h