Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

YRKESEXAMEN FÖR VERKSTADSMEKANIKER

Genom att avlägga yrkesexamen för verkstadsmekaniker kan du påvisa din yrkesskicklighet oberoende av hur du förvärvat dina kunskaper och färdigheter.Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i metallbranschen som har skaffat sig en god erfarenhet av något eller några delområden mot examen. Utbildningen är lämplig för personer som arbetar med bearbetning och som vill höja sitt kunnande mot en examen.

VAD INGÅR I DENNA EXAMEN?

Yrkesexamen för verkstadsmekaniker är uppbyggd enligt två alternativa sätt.

Alternativ 1: Valfria examensdelar, av vilka två ska väljas

 • NC-Svarvning
 • NC-Fräsning
 • Manuell skärande bearbetning

Alternativ 2: Alternativa examensdelar, av vilka en ska väljas

 • NC-Svarvning *)
 • NC-Fräsning *)
 • Fleraxlig bearbetning

*) Vid val av någon av de markerade ska följande del väljas

Generering av CAM-2D-bearbetningsbanor

Valfria examensdelar, av vilka en ska väljas

 • Generering av CAM-3D-bearbetnigsbanor
 • Robotik i en bearbetningscell
 • Verkstadsmätningar
 • En examensdel från annan examen

VAR KAN DU ARBETA?

Verkstadsmekaniker arbetar i små-, medelstora-. och stora metallföretag eller inom teknologiindustrier med tillverkning av komponenter till större konstruktionshelheter, monteringsarbeten och serviceuppdrag. De små- och medelstora metallföretagen arbetar till en stor del som underleverantörer till teknologiindustrin.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN?

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans ditt kunnande och dina erfarenheter som du har från tidigare. Detta jämför vi sedan med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga din examen.
Den förberedande utbildningen är planerad så, att den stärker studerandes kunnande i de olika examensdelarna inför de fristående examenstillfällena som är en förutsättning för att erhålla examen.

UTBILDNINGEN BESTÅR AV NÄRSTUDIER OCH DISTANSSTUDIER.

Utbildningen pågår ca 1 – 2 år beroende på dina förkunskaper och din personliga examensplan.

KOSTNADER

Du kan studera till yrkesexamen för verkstadsmekaniker:

 • Via tilläggsutbildning och då kostar utbildningen 120 €/termin + 58 € i examensavgift.
 • Via arbetskraftsutbildning och då är utbildningen avgiftsfri.
 • Via läroavtalsutbildning och då är examensavgiften 58 €.

VAR ORDNAS UTBILDNINGEN?

 • Enheten i Närpes
 • Enheten i Vasa
 • Enheten i Jakobstad

 

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Det är nonstop antagning till utbildningen.

 • Ansökan till arbetskraftsutbildning görs via www.mol.fi, se anvisningar eller kontakta din närmaste TE-byrå
 • Ansökan till läroavtalsutbildning görs via din närmaste läroavtalsbyrå, se anvisningar

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta

Fredrik Bäcklund tfn 044-750 32 53,
Rune Vikström tfn 06-324 2932 / 050-352 29 75,
Niklas Thomasfolk tfn 050-353 61 22,

Uppdaterat:

tisdag, 03 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h