Yrkesexamen för busschaufför

Yrkesexamen för busschaufför

Är du intresserad av chaufförsyrket? I den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter att självständigt klara av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en busschaufför. Du får även goda kunskaper gällande bussens tekniska konstruktion och lagstiftningen om vägtrafik. Ansvarsfull och försiktig hantering av fordon samt kundorienterad betjäning ingår även i studierna.

Utbildningsort eller område

 • Närpes

Kompetensområde

Logistik

Ansökningens startdatum

 • 6.10.2017 

Ansökningens slutdatum

 • 30.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 19.1.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • Vårtermin 2018

Utbildningens längd

 • 1,5 år

 

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 1000€

Avgifter

Myndighetsavgifter, personliga kort

 

 

MÅLGRUPP:

Personer med intresse för logistik, grundexamen i bilbranschen, logistik eller lämplig arbetserfarenhet.

Utbildningens Innehåll

I den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter att självständigt klara av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en busschaufför. Du får även goda kunskaper gällande bussens tekniska konstruktion och lagstiftningen om vägtrafik. Ansvarsfull och försiktig hantering av fordon samt kundorienterad betjäning ingår även i studierna.

Personlig studieplan, tidigare studier och arbetserfarenhet tas i beaktande.

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Yrkesexamen för busschaufför består av följande obligatoriska delar:

 • Fordonsteknik för kombinationsfordon
 • Samarbete och kundbetjäning
 • Säkerhet och miljö
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
  samt två valbara delar:
 • Fjärrtrafik
 • Beställningstrafik

ANTAGNINGSGRUND

 •     minst 23 år (21 år om man har yrkeskompetens)
 •     uppfylld allmän läroplikt
 •     B-körkort
 •     läkarintyg för körkort (D)
 •     utdrag ur körkortsregistret (inga allvarliga trafikförseelser på senare tid)
 •     yrkeslämplighet
 •     svenska språkkunskaper

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad till personlig intervju. De som antas kallas till infotillfälle samt inskrivning.

 

Typ av inträdesförhör

Intervju, diskussion
Tidpunkt: 7-8.12.2017
Plats för urvalsprov: YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 64230 Närpes

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Ralf-Gustav Kansa, tfn 050-340 71 63
Utbildare Ronny Lillmals, tfn 044-750 32 62

 

Hur söker jag utdrag ur fordonstrafikregistret?

Hur söker jag utdrag ur fordonstrafikregistret?
Ansökan görs från Trafi på länken www.trafi.fi . Under huvudmenyn E-tjänster, välj mina ärenden i boxen i högra kanten, identifiering, skrolla ner till boxen körkort och tryck på pilen. Gå till ladda ner och skriv ut körkortsuppgifter på svenska en pdf fil innehållande dina körrättsuppgifter.                                                          

 

Uppdaterat:

fredag, 06 oktober 2017

suomeksi 30hineenglish 30h