Yrkesexamen för familjedagvårdare

Yrkesexamen för familjedagvårdare

 Arbetet för de som har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare grundar sig på de centrala värdena inom småbarnsfostran, såsom barnets människovärde, barnets rätt till liv, jämlik behandling och fullvärdig utveckling samt beaktande av barnets bästa och barnets åsikt. Familjedagvårdaren värnar om barndomen som ett viktigt livsskede och ger barnen rätt att växa i lugn och ro, leka, glädjas och ha trygga gränser.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta inom barnomsorgen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för familjedagvårdare består av fyra obligatoriska och tre valfria examensdelar. Examen är avklarad då fyra obligatoriska och en valfri examensdel avlagts med godkänt resultat.

          De obligatoriska examensdelarna:

 1. Yrkesverksamhet inom familjedagvården
 2. Arbetet som fostrare inom familjedagvården
 3. Att ta hand om barns hälsa och fysiska aktivitet
 4. Att möta barns behov av stöd

  De valfria examensdelarna, varav en väljs:

 5. Att möta barn och familjer från olika kulturer
 6. En examensdel ur en annan examen
 7. Arbete som företagare

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Arbetet för de som har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare grundar sig på de centrala värdena inom småbarnsfostran, såsom barnets människovärde, barnets rätt till liv, jämlik behandling och fullvärdig utveckling samt beaktande av barnets bästa och barnets åsikt. Familjedagvårdaren värnar om barndomen som ett viktigt livsskede och ger barnen rätt att växa i lugn och ro, leka, glädjas och ha trygga gränser. Familjedagvårdaren fungerar individuellt som barnens fostrare i olika situationer under dagen, utför sitt arbete så att barnens behov och barnens bästa beaktas i alla situationer. Då du har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare kan du arbeta i familjedaghem eller gruppfamiljedaghem. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt behov vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A eller vid enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41. En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion. Plats för urvalsprov: Vasa/Pedersöre

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Ebba Granström, samordnande utbildare, tfn 044 750 32 91 eller

Carina Kekäle, samordnande utbildare, tfn 050-4070054 eller

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Ann-Louise Ljung, tfn 050-541 44 16 eller

 

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h