Yrkesexamen för fastighetsskötare

Yrkesexamen för fastighetsskötare

Utbildningssort: Vasa
Längd: 18-60 veckor
Start: non-stop (varje måndag)
Ansökningar: kan ifyllas dagligen vid arbetskraftsbyrån
Kontaktperson:
Utbildare Martin Nygårdas / 044-750 32 23,
Utbildningschef Kenneth Sundlin 06-324 25 22 / 050-562 16 90,

UTBILDNINGEN OMFATTAR:

 • Matematik
 • Teknisk ritning
 • Yrkesteknik
 • VVS-fastighetsteknik
 • Allmänna fastighetsarbeten
 • Automation - elsystem
 • Arbetarskydd
 • Praktiskt arbete

ÖVRIG INFORMATION:

 • utbildningen sker genom läroavtal eller är arbetsplatsförlagd
  (arbetsförlagd: studerande är största delen av utbildn. på en arbetsplats, för att få praktisk färdighet inom yrket.)
 • tonvikten i undervisningen ligger på praktiskt yrkesarbete

 

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h