Yrkesexamen för florist

Yrkesexamen för florist

 

Ansökningens startdatum

 • Nonstop

Ubildningens startdatum

 • 21.08.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Augusti 2017

Utbildningens längd

 • 1 - 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 630 €

Avgifter

Matkostnader och eventuella andra utgifter för studiematerial och litteratur tillkommer.

Examensgrunderna

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Examen består av tre obligatoriska delar och tre valfria delar. För att få examen bör du avlägga samtliga tre obligatoriska examensdelarna och minst en av de valfria. Det är även möjligt att avlägga en delexamen.

Obligatoriska examensdelar:
1. Kundbetjäning i blomsterhandel
2.Planering och utförande av binderiarbeten
3. Marknadsföring inom floristbranschen.

Valfria examensdelar:
1. Styling med växter
2. Planering och genomförande av festdekorationer
3. Företagsverksamhet inom floristbranschen.

 

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Floristen arbetar främst i blomsterbutiker. Butikerna är ofta små med en till två arbetstagare. Floristens yrke är ett praktiskt yrke där kunnandet till stor del ligger på det praktiska planet. En stor del av arbetet består av kundbetjäning och prepareing av olika levande material samt skötsel av såväl grönväxter som snittblommor. Olika sorters binderiarbeten hör även till floristens vardag. Av floristerna krävs idag god kännedom om kundbetjäning, marknadsföring, kännedom om växter och övrigt branschspecifikt material samt ett gott teoretiskt och praktiskt kunnande inom blomsterbinderi. Floristen bör vara kreativ och innovativ samt villig att utvecklas i takt med att branschen förändras.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa (Campus Kungsgården)

ANSÖKAN

Vi rekommenderar att du har en grundutbildning inom trädgårdsbranschen eller arbetserfarenhet från branschen (3-5 år), som fördel räknas även merkantil utbildning. Elektronisk ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Inträdesintervju ordnas.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

utbildare Ann-Britt Nylund, tfn 050-535 76 73,

 

 

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h