Yrkesexamen för företagare

Yrkesexamen för företagare

Yrkesexamen för företagare är examen för dig som ska starta eget eller för dig som redan driver ett företag. YA! Yrkesakademin i Österbotten anordnar en förberedande utbildning som består av föreläsningar , träffar och handledning som ordnas kvällstid 1-2 ggr/månad under 1,5 år.

 

Artikel "Viktigt med inputs"

 

Ansökningens startdatum

 • 02.01.2017

Anmälningens slutdatum

 • 29.09.2017

Utbildningens startdatum

 • 02.10.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Närundervisning

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 410 €

 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till två målgrupper: 1) Befintliga företagare 2) Blivande företagare

KOMPETENSOMRÅDE

1) Planering och inledande av företagsverksamhet
2) Utveckling av företagverksamhet

Den sökande väljer kompetensområde före utbildningen inleds i samband med första handledningsträffen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

•Inledande av företagsverksamhet (bolagsformer, registrering, tillstånd m.m.)
•Affärsplan (arbete med affärsplan)
•Företagets ekonomi (kostands- och lönsamhetsberäkning, budgetering, prissättning, bokföringens nyckeltal)
•Marknadsföring och försäljning
•Anställnings- och personalfrågor
•Utveckling av företagsverksamhet (definiering av risker och möjligheter, uppställande av mål, planering och genomförande av förändringar)
•Kundbehoven och dess inverkan på företagets utveckling
•Förändringar i verksamhetsmiljön och dess inverkan på företagets utveckling
•Att leda sig själv och sitt arbete
•Samarbetsnätverken och deras betydelse för företagsverksamheten
•E-affärsverksamhet
•Produktifiering – paketering och prissättning av företagets tjänster och produkter

 

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

YA! samarbetar inom denna utbildning med bl.a. regionens näringslivsbolag, en del företagarföreningar samt med Österbottens Företagsmentorer m.fl.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Österbotten

ANSÖKAN

Ansökan sker elektroniskt via denna länk.Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Diskussion. Den sökande kontaktas då ansökan inkommit.

FÖRFRÅGNINGAR

Linda Nygård tfn 050 433 24 06

Uppdaterat:

måndag, 03 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h