Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk

Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk

Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk är en utbildning för skogsägare som vill lära sig sköta och bättre utnyttja sin skogslägenhet. Till de viktigare målsättningarna i utbildningen hör olika skogsbruksmetoder och skogarnas skötsel samt skogsbrukets planläggning och virkeshandel.

Ansökningstid

Nonstop-ansökan, kontakta utbildningens kontaktperson.

Utbildningsort eller område

 • Vasa

Utbildningens begynnelsetermin

 • Våren 2017

Utbildningens längd

 • 1,5 - 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

530 €. Matkostnader och eventuella andra utgifter för studiematerial och litteratur tillkommer.

Examensgrunderna

MÅLGRUPP

Skogsägare, blivande skogsägare, skogs-och miljövårdsintresserade personer som vill lära sig skogsskötsel, planläggning och virkeshandel.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Examen består av tre obligatoriska examensdelar och sju valfria delar. För att få examen bör du avlägga samtliga obligatoriska examensdelar och minst en av de valfria.

Obligatoriska examensdelar:
1. Skogsbrukets planläggning och skogsbruksplanering
2. Skogsvård och virkesproduktion
3. Virkeshandel och drivning.

Valfria examensdelar:
4. Skogsnaturvård
5. Värdering och försäljning av skogslägenheter
6. Skogsförbättringsarbeten
7. Produktion av skogsservice
8. Mångsidig användning av skog och specialprodukter
9. Drivning och utnyttjande av energivirke
10. Småskalig vidareförädling av trävaror

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Du som avlagt yrkesexamen för företagare inom skogsbruk är vanligen skogsägare som producerar virke eller förädlar virkesprodukter i anslutning till ditt familjeskogsbruk. Som företagare inom skogsbruk kan du även verka som underleverantör, stå till tjänst med service som skogsbruket behöver samt övrig verksamhet som baserar sig på skogsbruk.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Österbotten

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs elektroniska ansökan. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Utbildare Tomas Lundström, tfn 050-557 5293,

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h