Yrkesexamen för husbyggnad

Yrkesexamen för husbyggnad

En yrkesinriktad fristående examen är vid sidan av arbetserfarenhet ditt verkliga trumfkort på arbetsmarknaden. Genom att avlägga yrkesexamen i husbyggnad kan du påvisa din yrkesskicklighet oberoende av hur du förvärvat dina kunskaper och färdigheter.

Hela examen består av en obligatorisk del och tre valbara delar. De delar av examen som till sin omfattning motsvarar två examensdelar är märkta med tecknet *.

OBLIGATORISK DEL

  1. Baskunskaper i husbyggnad

VALFRIA DELAR, AV VILKA TRE VÄLJS

2. Byggmätning
3. Markanläggningsarbete i grundläggningsskedet
4. Formarbete med lösvirke
5. Formarbete med systemformar
6. Förtillverkning av armering
7. Betongarmeringsarbete*
8. Betongarbete
9. Ytbetongsarbete

10. Betongreparation
11. Montering av betongelement
12. Arbete med trästommar
13. Tillverkning av träelement*
14. Montering av träelement
15. Reparation av träkonstruktioner*
16. Fasadbeklädnader av trä
17. Timmerbyggnadsarbeten
18. Montering av dörrar och fönster
19. Underhåll och reparation av fönster*

20. Arbete med mellanväggar
21. Träarbete inomhus
22. Innertaksarbete*
23. Murning med block och småelement
24. Renmurning
25. Murning av eldstäder
26. Murning av rökkanaler
27. Rappning
28. Plattsättning
29. Vattenisolering av våtutrymmen

30. Vattenisolering*
31. Fukt- och värmeisolering
32. Yttertaksarbete
33. Reparationsarbeten*
34. Ställningsarbeten*
35. Års- och garantireparationer*
36. Förberedande arbeten
37. Arbetsplatsservice
38. Byggnadsstädning
39. Asbestarbeten
40. Arbetshandledning

FRIVILLIG DEL

41. Företagsamhet

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i byggnadsbranschen som har skaffat sig en god erfarenhet av något eller några delområden. Utbildningen är också lämplig för personer som avlagt grundexamen i byggnadsbranschen och som vill bredda eller fördjupa sitt kunnande i någon del. Rekommendationen är minst tre års arbetserfarenhet inom branschen.

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Målsättningen med förberedande utbildning är att uppdatera och bygga på kunskaper som behövs för att klara av examenstillfällen i valda examensdelar.

De teoretiska studierna genomförs dels som närstudier, dels som distansstudier. Personliga studieprogram görs upp för varje studerande. Studierna kan också ske genom läroavtal, kontakta i så fall din närmaste läroavtalsbyrå.

PLATS OCH TIDPUNKT

Den förberedande utbildningen hålls vid Yrkesakademin i Österbotten, Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Jan Hjort, tfn. 044-750 31 41
e-post:

Uppdaterat:

måndag, 01 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h