Yrkesexamen för kock i storhushåll

Yrkesexamen för kock i storhushåll

De som avlagt yrkesexamen för kock i storhushåll har breda färdigheter i att arbeta professionellt i storhushåll.  Kockar i storhushåll utför sitt arbete självständigt eller som medlemmar av en arbetsgrupp och arbetar med olika slag av matlagnings- och kundbetjäningsuppgifter i ett professionellt kök. De arbetar utgående från arbetsplatsens verksamhets- och affärsidé.

 

Ansökningens startdatum

  • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

  • Enligt avtal

Utbildningens längd

  • 1,5 år

Undervisningstid

  • Dagtid
  • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

 Examensavgift

  • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

  • 396 €

Examensgrunderna

 

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta som kock i storhushållskök och personalrestauranger.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för kock i storhushåll består av en obligatorisk och minst två valbara examensdelar. Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Obligatorisk examensdel:
1. Matlagning i professionellt kök

Valbara examensdelar (varav du skall välja två):
2. Matlagning i storhushåll
3. Beställnings- och festservice
4. Matlagning med olika produktionsmetoder
5. Tillredning av måltider anpassad efter specialkost
6. En examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen

 

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt yrkesexamen för kock i storhushåll kan du arbeta i till exempel storhushållskök och personalrestauranger. Den som avlagt yrkesexamen för kock i storhushåll är experter på att erbjuda matservice och kockarnas uppgift är att självständigt, ekonomiskt och förstklassigt tillreda och bjuda på näringsrika och njutbara portioner och måltidshelheter. Kockar i storhushåll utför sitt arbete självständigt eller som medlemmar av en arbetsgrupp och arbetar med olika slag av matlagnings- och kundbetjäningsuppgifter i ett professionellt kök. De arbetar utgående från arbetsplatsens verksamhets- och affärsidé. Examen ger tillträde till högskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan

 STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Carola Sjödahl, tfn 050-338 86 86 eller

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 eller

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h