Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

Är du intresserad av chaufförsyrket? I den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter att självständigt klara av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en chaufför med en fordonskombination. Du får även goda kunskaper gällande kombinationsfordonets tekniska konstruktion och lagstiftningen om vägtrafik. Ansvarsfull och varsam hantering av last och fordon ingår även i studierna.

Yrkesexamen för Kombinationsfordonsförare

Utbildningsort eller område

 • Närpes

Kompetensområde

Logistik

Ansökningens startdatum

 • 6.10.2017

Ansökningens slutdatum

 • 30.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 18.1.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • Vårtermin 2018

Utbildningens längd

 • 1,5

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 1200€

Övriga avgifter

 • Personliga kort

 

MÅLGRUPP:

Personer med intresse för logistik, grundexamen i bilbranschen, logistik eller lämplig arbetserfarenhet.

Utbildningens Innehåll

I den här utbildningen får du kunskaper och färdigheter att självständigt klara av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en chaufför med en fordonskombination. Du får även goda kunskaper gällande kombinationsfordonets tekniska konstruktion och lagstiftningen om vägtrafik. Ansvarsfull och varsam hantering av last och fordon ingår även i studierna.

 Yrkesexamen för kobinationsfordonsförare består av följande obligatoriska delar:

 • Fordonsteknik för kombinationsfordon
 • Samarbete och kundbetjäning
 • Säkerhet och miljö
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen

samt en av följande valbara delar:

 • Styckegodstransporter
 • Massgodstransporter
 • Fjärrtransporter av virke

 

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Det här kan du jobba som

Kombinationsfordonsförare, samt övriga uppgifter inom logistik branschen. Examen ger möjlighet för vidarestudie

ANTAGNINGSGRUND

 • minst 21 år (18 år om man har yrkeskompetens)
 • uppfylld allmän läroplikt
 • BC-körkort
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (inga allvarliga trafikförseelser på senare tid)
 • yrkeslämplighet 
 • svenska språkkunskaper

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker elektroniskt via denna länk.Därefter blir du kontaktad till personlig intervju. De som antas kallas till infotillfälle samt inskrivning.

Till ansökan bifogas även kopia av körkortet.

Typ av inträdesförhör

Intervju, diskussion Tidpunkt: 7-8.12.2017 
Plats för urvalsprov: YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 64230 Närpes

 

MERA INFO:

Utbildare Ralf-Gustav Kansa, tfn 050-340 71 63

Utbildare Ronny Lillmals, tfn 044-750 32 62

 

Hur söker jag utdrag ur fordonstrafikregistret?
Ansökan görs från Trafi på länken www.trafi.fi . Under huvudmenyn E-tjänster, välj mina ärenden i boxen i högra kanten, identifiering, skrolla ner till boxen körkort och tryck på pilen. Gå till ladda ner och skriv ut körkortsuppgifter på svenska en pdf fil innehållande dina körrättsuppgifter.

 

Uppdaterat:

fredag, 06 oktober 2017

suomeksi 30hineenglish 30h