Yrkesexamen för kontakttolk

Som kontakttolk behövs du när det inte finns ett gemensamt språk för kommunikation mellan personer. Din uppgift är att erbjuda förutsättningar för samförstånd trots språk- och kulturbarriärer och skapa jämlikhet mellan de personer som ska tolkas.

Ansökningens startdatum

 • 08.05.2017

Ansökningens slutdatum

 • 30.11.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • December 2017 / Januari 2018

Utbildningens längd

 • 1,5 - 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 410 €

Målgrupp

Utbildningen och examen passar för dig som redan arbetar som kontakttolk eller som siktar på arbete inom kontakttolkning. Kontakttolken behövs när det inte finns ett gemensamt språk för kommunikation mellan personer, till exempel vid besök hos läkare eller myndighet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för kontakttolk består av tre obligatoriska examensdelar:
1. Att behärska tolkens arbete.
2. Att behärska arbetsspråken.
3. Tolkningsfärdighet.

Inom den förberedande utbildningen fokuserar vi bland annat på kontakttolkens olika arbetsområden, tolketik, fördjupning av språkkunskaperna och olika tolkningstekniker.

 

VAR KAN DU ARBETA?

Som kontakttolk behövs du i det dagliga livet för tolkning i huvudsak mellan en invandrare och finländsk myndighetsperson. Du kan till exempel tolka vid skolors föräldrakvällar, vid rådgivnings- och läkarbesök m.m. En kontakttolk tolkar även i situationer som kan ha livsviktig betydelse till exempel för en person som får psykiatrisk vård eller för en asylsökande.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN?

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

 UTBILDNINGSORT

Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker elektroniskt via YAs webbsida via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.
 

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Skriftligt prov, samhällstest och intervju.
Plats för urvalsprov: YA, Vasa.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Utbildare Jaana Blomqvist, tfn 050-3737711,

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Utbildare Sofia Mitts-Björkblom, tfn 050-3306041,

Uppdaterat:

tisdag, 12 september 2017

suomeksi 30hineenglish 30h