Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ledning av skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet baserar sig på etiskt hållbara principer.  Den humanistiska livsåskådningen och bemötandet av människan som en självständig aktör utgör värdegrund för arbetet i de olika verksamhetsmiljöerna inom fostran, undervisning och det sociala området. 

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom området och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I humanismen är särskilt följande element viktiga: individens värdighet och autonomi, ansvar och skyldigheter samt empati och omsorg. De som har avlagt denna examen värdesätter sitt yrke och sin yrkeskunnighet och representerar sitt yrke i arbetsenheten och i samarbetsnätverk.
 
Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet består av fyra obligatoriska delar och en valfri del som avläggs genom examenstillfällen.
Examen är klar när samtliga fyra obligatoriska examensdelar har avlagts med godkänt resultat.

          Obligatoriska examensdelar

 1. Att vara verksam i yrket
 2. Att ge stöd och handledning som främjar växande och utveckling
 3. Att ge stöd och handledning som främjar lärandet och verksamheten
 4. Att handleda personer som behöver särskilt stöd

  Valfri examensdel

 5. Företagsamhet

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

När du har avlagt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet kan du medverka i att utveckla verksamheten inom att stödja, handleda och assistera barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området, inom småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten samt fritidsaktiviteter. Du kan även arbeta inom den förberedande och rehabiliterande undervisningen, inom förberedande utbildning för invandrare, inom andra stadiets utbildningar samt inom annan verksamhetsmiljö som anknyter till studier, arbete och fritid eller i ett hem. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Närstudier ordnas ca 1 kväll/vecka och kan även ske dagtid eller lördagar

 STUDIEORT

YA:s enhet i Pedersöre eller Vasa.
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk! Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN:

Ulrica Krook, enheten i Pedersöre, tfn 044-750 32 43 eller

Ann-Louise Ljung, enheten i Vasa, tfn 050-541 44 16 eller


 

Uppdaterat:

torsdag, 15 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h