Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare är mångsidig och innefattar den yrkesskicklighet som krävs i yrkeslivet. I examen ingår hur man ekonomiskt och miljömässigt planerar odlingen samt hur man odlar trädgårdsväxter.

 

Ansökningstid

Nonstop, startdatum okänt

Utbildningens längd

  • 1-1,5 år

Undervisningstid

  • Dagtid

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

Undervisningsplats

  • Distansundervisning
  • Närundervisning
  • Virtuell läromiljö

Examensavgift

  • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

  • 400 €

Avgifter

Matkostnader och eventuella andra utgifter som studiematerial och litteratur tillkommer.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I examen ingår hur man ekonomiskt och miljömässigt planerar odlingen samt hur man odlar trädgårdsväxter. Förberedande utbildning: De teoretiska studierna är planerade så att ca hälften av studierna är närstudier och återstående del utgörs av distansstudier. Terminerna pågår från början av oktober till slutet av april med ungefär en närstudiedag per vecka.
Examen består av en obligatorisk examensdel och sex valfria delar. För att få examen bör du avlägga den obligatoriska examensdelen och minst tre av de valfria.

Obligatorisk examensdel:
1. Skörd och produkthantering.
Valfria examensdelar:
1. Produktutveckling och marknadsföring
2. Företagsverksamhet
3. Företagsamhet
4. Frilandsodling
5. Växthusproduktion
6. Ekologisk produktion

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

En odlingsträdgårdsmästare verkar som privatföretagare, arbetsledare eller som produktionsansvarig trädgårdsarbetare i växthusföretag och på friland.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM  TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa (Campus Kungsgården) och enheten i Närpes

ANSÖKAN

För inträde krävs att du har arbetserfarenhet från trädgårdsbranschen. E-ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

utbildare Elina Ihamäki, tfn 044-750 3233,

 

 

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h