Yrkesexamen för planeringsassistent

Yrkesexamen för planeringsassistent

Som planeringsassistent jobbar du t.ex. på planeringsbyråer, industrianläggningar och kontor eller inom kommunal förvaltning med mycket varierande arbetsuppgifter. Du jobbar med produktion och underhåll av ritningar, publikationer såsom manualer och broschyrer, webbsidor samt marknadsföring och reklam.
NYHET! Den 7.9.2016 startas denna utbildning i Närpes. Den genomförs som nätbaserade distansstudier med närstudietillfällen en kväll per vecka. 
Sista ansökningsdag är 20.5.2016.
Utbildningen kan som tidigare också genomföras som distansutbildning. Då finns ingen sista ansökningsdag utan antagningen är fortlöpande.

 

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 360 €

 

MÅLGRUPP

Personer som arbetar eller som har sikte på att arbeta inom branschen och önskar stärka sitt kunnande.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för planeringsassistent består av en obligatorisk examensdel, Planeringsprocessen. Du ska också välja ett kompetensområde (Maskinplanering eller Elplanering). Du ska dessutom välja tre av följande valbara delar:

 • 3D-modellering och visualisering
 • Publikationsteknik
 • Multimedia eller Programstöd
 • CAD/CAM-teknik
 • Maskinautomation

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Planeringsassistenten producerar tekniska ritningar för till exempel byggnads-, VVS-, el- och maskinbranschernas behov. Till uppgifterna hör också arkivering av planer och dokument, framställning av manualer och broschyrer samt kontorsarbete. Planeringsassistenterna kan också delta i marknadsföring och kundservice. Arbetsplatser finns bl.a. vid planeringskontor, industrianläggningar, hos staten och i kommunerna.

Ritarbetet sker med hjälp av dataprogram enligt planerarens instruktioner och enligt tekniska standarder. I yrket krävs behärskande av planeringsprogramvaran, noggrannhet, uthållighet och systematik. Samarbets- och grupparbetsförmåga behövs i arbetet i planeringsgruppen och i kundservicearbetet behövs tjänstevillighet.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna.  Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Kaj Ekroos, utbildare, 044-520 66 15,

Yvonne Sténs, Utbildare, 044 7503205,  

Uppdaterat:

fredag, 29 januari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h