Yrkesexamen för restaurangkock

Yrkesexamen för restaurangkock

Restaurangkockar arbetar yrkeskunnigt, självständigt och ansvarsfullt enligt restaurangens/ företagets verksamhetsidé och affärsidé. De beaktar arbetsenhetens ekonomiska mål och kvalitetsmål i sitt arbete. De kan arbeta effektivt och kundorienterat i krävande och varierande kundservicesituationer.

 

Ansökningens startdatum

  • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

  • Enligt avtal

Utbildningens längd

  • 1,5 år

Undervisningstid

  • Dagtid
  • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

Examensavgift

  • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

  • 396 €

 

Examensgrunderna

 

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att som restaurangkock arbeta yrkeskunnigt, självständigt och ansvarsfullt enligt restaurangens/ företagets verksamhetsidé och affärsidé.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för restaurangkock består av en obligatorisk och minst två valfria examensdelar. Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Obligatorisk examensdel:
1 .Matlagning i restaurangkök

Valfria examensdelar (varav du väljer minst två):
2. Tillagning av bankett- och beställningsrätter
3. Tillagning av mat som serveras kall
4. Fine dining - matlagning
5. Tillagning av upplevelsemat
6. En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen

 

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt yrkesexamen för restaurangkock kan du arbeta i olika typer av restauranger och i företag inom turismbranschen. Restaurangkockar arbetar yrkeskunnigt, självständigt och ansvarsfullt enligt restaurangens/ företagets verksamhetsidé och affärsidé. De beaktar arbetsenhetens ekonomiska mål och kvalitetsmål i sitt arbete. De kan arbeta effektivt och kundorienterat i krävande och varierande kundservicesituationer. Den som avlagt yrkesexamen för restaurangkock är expert på att laga restaurangmat. Restaurangkocken tillagar restaurangmat självständigt, på ett lönsamt och högklassigt sätt. Examen ger tillträde till högskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 eller

Utbildare Carola Sjödahl, tfn 050-338 86 86 eller

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h