Yrkesexamen för rörmontör

Yrkesexamen för rörmontör

Utbildningsort: Vasa
Längd: 20-50 sv
Start: non-stop (varje måndag)
Ansökan: Du kan lämna in din ansökan dagligen vid arbetskraftsbyrån
Kontaktperson
Utbildare Martin Nygårdas / 044-750 32 23  
Utbildningschef Kenneth Sundlin / 050-562 16 90
Utbildningschef Kjell Langels / 06-324 26 40 / 050-361 53 26

UTBILDNINGEN OMFATTAR:

  • Matematik
  • Teknisk ritning
  • VVS-yrkesteknik
  • Arbetarskydd
  • Datateknik
  • Praktiskt arbete

ÖVRIG INFORMATION:

  • utbildningen sker genom läroavtal eller är arbetsplatsförlagd
    (arbetsförlagd: eleven är största delen av utbildn. på en arbetsplats, för att få praktisk färdighet inom yrket.)
  • tonvikten i undervisningen ligger på praktiskt yrkesarbete

Uppdaterat:

måndag, 01 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h