Yrkesexamen för servitör

Yrkesexamen för servitör

En servitör sköter självständigt och på eget initiativ försäljnings- och betjäningsuppgifter i restauranger som verkar enligt olika affärsídéer. Servitören arbetar i varierande verksamhetsmiljöer kundinriktat och i enlighet med situationens krav och företagets servicekultur. Servitören ser till att kunderna trivs under hela serviceprocessen och bär ansvar för kundbetjäningens kvalitet som en del av företagets service.  Servitören agerar flexibelt också vid betjäning av kunder med annat språk och från andra kulturer och klarar av servicesituationer på finska eller svenska och dessutom på ett främmande språk.

 

 Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016, nonstop ansökan

Ubildningens begynnelsetermin

 • Utbildningen inleds enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

MÅLGRUPP

Personer arbetar inom området som har sikte på att arbeta som servitör på caféer, barer, restauranger, båtar och inom cateringverksamhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för servitör består av två obligatoriska och två valfria delar. Examen är klar när alla examensdelar avlagts med godkänt resultat.

          Obligatoriska examensdelar:

 1. Försäljning och servering i kaférestaurang
 2. Servering i matrestauran

  Valfria examensdelarna, varav du skall välja två:
 3. Beställnings- och mötesservice
 4. Barservering
 5. Vinservering
 6. Företagsamhet inom hotell- och restaurangbranschen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt yrkesexamen för servitör kan du exempelvis arbeta på caféer, barer, restauranger, båtar och inom cateringverksamhet. Som servitör sköter du självständigt och på eget initiativ försäljnings- och betjäningsuppgifter i restauranger som verkar enligt olika affärsídéer. Du arbetar i varierande verksamhetsmiljöer kundinriktat och i enlighet med situationens krav och företagets servicekultur. Du ser till att kunderna trivs under hela serviceprocessen och bär ansvar för kundbetjäningens kvalitet som en del av företagets service. Du agerar flexibelt också vid betjäning av kunder med annat språk och från andra kulturer och klarar av servicesituationer på finska eller svenska och dessutom på ett främmande språk. Examen ger tillträde till högskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas vid behov vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 eller

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h