Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

Som skogsmaskinsförare sköter du om avverkning med skördare och utför närtransport av virke med skotare. Du har god kännedom om skogsnaturen och om ekonomiskogarnas skötsel samt kan ta hänsyn till olika skogsmiljöer. Du utför avverkningar på ett hållbart sätt som tryggar skogens tillväxt och en bra virkeskvalitet och du har goda insikter i anskaffninen av energiråvara från skogen.

 

Utbildningsort eller område

 • Vasa/ Österbotten

Ansökningens startdatum

 • Nonstop, kontakta utbildningens kontaktperson för mer information!

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning

Utbildningskostnader

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 400 €
 • Matkostnader och eventuella utgifter för studiematerial och litteratur tillkommer.

MÅLGRUPP

Yrkesexamen för skogsmaskinsförare är en utbildning för dig som är intresserad av stora maskiner och teknik, som har ett stort intresse för natur och miljö och som tycker om att arbeta självständigt men med stort ansvar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Examen består av en obligatorisk del och åtta valbara delar. För att erhålla examen så skall du avlägga den obligatoriska examensdelen och två valbara delar, varav den ena måste vara antingen avverkning eller närtransport. Väljer du examensdelen Transport av arbetsmaskiner så måste du också välja examensdelen Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen.

Examensdelarna är:
Obligatoriska delen:
1. Hantering av ekonomiskog

valbara delar:
2. Arbete med skördare
3. Arbete med skotare
4. Arbete med energidrivare
5. Maskinell skogsskötsel
6. Maskinell skogsförbättring
7. Transport av arbetsmaskiner
8. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
9. Examensdel från en annan grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen.

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Du som avlagt yrkesexamen för skogsmaskinsförare kan utföra arbeten inom skogsvård och drivning. Du kan t.ex. förnya skogar, gallra trädbestånd, driva energiråvara, utföra skogsförbättringsarbeten antingen som anställd åt t.ex. skogsmaskinsföretag, skogsindustrin, staten, kommuner, städer eller så kan du bli egen företagare.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

ANSÖKAN

E-Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen. Länk

Du är minst 20 år och har arbetserfarenhet (minst 3 år) eller utbildning inom skogsbranschen. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Pernilla Kvist, utbildningsplanerare, tfn 0500-863 671,

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h