Yrkesexamen för arbete som teamledare - med inriktning på offentlig sektor

Yrkesexamen för arbete som teamledare - med inriktning på offentlig sektor

 

Ansökningens startdatum

 • 02.10.2017

Anmälningens slutdatum

 • 27.10.2017

Utbildningens startdatum

 • 06.11.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 1 - 2 år enligt individuell plan

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 550 €

 Målgrupp

Utbildningen är avsedd för dig som arbetar inom den offentliga sektorn och leder eller har ansvar för en arbetsgrupp/team och vill utvecklas inom operativt ledningsarbete.

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen och vilken examensförberedande utbildning du deltar i. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår under 1- 2 år beroende på din personliga examensplan.

Karriärmöjligheter

Den som avlagt examen för arbete som teamledare kan arbeta med operativt ledarskap som närmaste ledare/förman för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning eller en serviceenhet.

Utbildningens innehåll

Obligatorisk examensdel
1. Arbete som teamledare

*att leda ett team och dess arbete
* att handleda och introducera i arbetsuppgifterna
*att bedöma sin egen och teamets verksamhet.

Valbara examensdelar – två av följande alternativ väljs
2. Skötsel av kundrelationer
3. Verksamhetens lönsamhet
4. Personalarbete
5. Utvecklingsplan.

Närstudierna består av ca en utbildningsdag per månad under ett års tid enligt individuell plan. Deltagarna kan också ta del av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar. I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp. I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen beteendeprofil (Peili).

Teman för den förberedande utbildningen
- Att arbeta som ledare: från expert till ledare, ledarskapets komponenter
- Jag som ledare: Peili –beteendeprofil
- Att leda en arbetsgrupp eller ett team: gruppdynamik, kommunikation och växelverkan
- Att handleda och utveckla personal
- Att främja välmåendet i arbetet
- Kundorienterad verksamhet och kundservice
- Verksamhetens produktivitet och ekonomi
- Verksamhetsutveckling: ständig förbättring och utvecklingsprojekt
- ArbetslagstiftningMer information om att ansöka

Ansökan sker med E-ansökningsblankett här! Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. För att kunna avlägga examen krävs en arbetsplats eller miljö där yrkesskickligheten påvisas och bedöms. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 

Studieort

Österbotten

Utbildningens kontaktperson

Björn Brännbacka tfn 044 750 3294,

 

Uppdaterat:

tisdag, 26 september 2017

suomeksi 30hineenglish 30h