Yrkesexamen för väktare

Yrkesexamen för väktare

En väktares främsta uppgifter är att utföra åtgärder som förebygger brott, olyckor, skydda egendom och säkra personers integritet.

 

Utbildningsort eller område

 • Gamla Vasa

Utbildningens startdatum

 • Under planering

Ubildningens begynnelsetermin

 • Under planering

Utbildningens längd

 • ca 2 år

Undervisningstid

 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 406 €

 

MÅLGRUPP

18 år fyllda personer som är pålitliga och ärliga med intresse för arbete inom väktarbranschen. Hos den sökande rekommenderas god fysik, lämplighet för branschen och möjlighet till skiftesarbete.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

För att få examensbetyg över Yrkesexamen för väktare krävs godkänd prestation i följande obligatoriska delar:

1. Grunderna för väktarens arbete (40 timmar) -> Obligatoriska närstudier.
Efter godkänd tentamen kan du ansöka om tillfälligt väktarkort.
2. Grundkurs för väktare (60 timmar) -> Obligatoriska närstudier. Efter godkänd tentamen kan du ansöka om ordinarie väktarkort.
3. Bevakningsverksamhet inom säkerhetsbranschen -> För att avlägga modulerna 3-14 bör du ha avlagt examensdelarna 1-2 med godkänt resultat.
4. Räddningskunskap
5. Säkerhetsteknik
6. Bemästrande av hotfulla situationer

samt i minst två av följande valfria delar:
7. Receptionsservice
8. Lokal bevakning
9. Distriktsbevakning och larmuppgifter
10. Butikssäkerhet
11. Övervakning av ordningen
12. Transportsäkerhet
13. Personsäkerhet
14. Säkerhetskontroll

Möjlighet till direktsända lektioner över Internet! Varje del avslutas med ett examenstillfälle där du får visa både ditt teoretiska och praktiska kunnande. Inledande två första examensdelarna kostar 406,- Därefter terminsavgift 120,-/termin.

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Efter slutförd utbildning har du möjlighet att som väktare arbeta med uppgifter att förebygga brott, olyckor, skydda egendom och säkra personers integritet. Du kan arbeta som ronderande väktare, larmdejourerande väktare, stationär väktare, bevaknings väktare, cityväktare, inom butiksbevakning- och säkerhet, värdetransportör, ordningsvakt, skyddsvakt, personskyddsväktare och säkerhetskontroll av personer är exempel på olika väktaryrken

En väktares främsta uppgifter är att utföra åtgärder som förebygger brott, olyckor, skydda egendom och säkra personers integritet.

Exempel på arbetsuppgifter: Vid en stationär bevakning arbetar väktaren i en reception, ett köpcentrum eller en festival. Vid en ronderande bevakning rör sig väktaren mellan ett flertal olika platser och rycker ut vid larm inom området. På sina arbetsplatser kontrollerar väktaren till exempel att anläggningar är säkra, dörrar låsta och stängda, brandfaror undanröjda eller obehöriga personer ej närvarande. Väktaren ska genom sin närvaro verka lugnande, och är utbildad för att kunna skydda sig själv och andra, samt för att hantera personolycksfall, som att ge första hjälpen och utföra hjärt- och lungräddning vid behov.

En väktare kan också ha som arbetsuppgift att övervaka värdetransporter och som larm- och ledningscentralsoperatör.

Den privata säkerhetssektorn står för en betydande del av säkerhetsarbetet och strävar till att förhindra att brott och olyckor mot individer, föremål eller förmögenhet uppstår.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan. Utbildningen hålls i huvudsak på kvällar och veckoslut med ca 1-3 närstudietillfällen/vecka beroende på kurs.

STUDIEORT

Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Är du intresserad av att studera via läroavtal tar du kontakt med närmaste läroavtalsbyrå.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Innan utbildningen startar skall en begränsad säkerhetsutredning ansökas hos polisen av den sökande. Säkerhetsutredningen bifogas till ansökningen. Blanketten för säkerhetsutredningen hittas här: https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26157_2015_Ansokan_om_sakerhetsutredning_av_person.pdf?b2187bc1934cd288 Lagen om privata säkerhetstjänster 59 § (19.9.2014/737) Säkerhetsutredningar Den som anordnar utbildning för ansvariga föreståndare, för utbildare i användningen av maktmedel eller för väktare har rätt att begära en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd begränsad säkerhetsutredning av person i fråga om den som ansöker om att bli antagen som studerande till eller lärare vid utbildningen. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion, telefon/Skype eller G.Vasa

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Hasse Berglund, tfn 050-528 37 20 eller

Övriga utbildningar

Som enskilda kortare utbildningar ordnar YA även:

 • Maktmedelskurs för ordningsvakter
 • Maktmedelskurs för ordningsvakter (+gasspray)
 • Grundkurs för väktare
 • Grunderna för väktarens arbete
 • Personsäkerhet
 • Grundkurs för ordningsvakt
 • Repetitionskurs för ordningsvakt

ANMÄL DIG VIA WILMA

01.02.2016

Uppdaterat:

torsdag, 02 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h