Yrkesexamen för vindkraftsmontör
Vid enheten i Närpes har man byggt ett torn som används i utbildningen av vindkraftsmontörer. Tornet kan även användas för utbildning av andra än montörer som kan tänkas röra sig på hög höjd, till exempel räddningsverket.

Yrkesexamen för vindkraftsmontör

Upplev nya höjder varje dag, ta chansen och utbilda dig till ett framtidsyrke; vindkraftsmontör. En vindkraftsmontör utför allt från byggande till underhåll av i driftvarande vindkraftverk. En vindkraftsmontör bör ha möjlighet att kunna resa i sitt arbete, utföra underhåll på såväl mekaniska som elektriska komponenter.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.03.2017

Utbildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 360€

MÅLGRUPP

Du kan söka till utbildningen som vuxen ifall du har utbildning inom elteknik, maskin och metall, underhåll, montering eller lämplig arbetserfarenhet. Som vindkraftsmontör bör man kunna arbeta på hög höjd, arbetet kan vara både inne eller på utsidan av vindkraftverket. Teamarbete, språkkunskap (engelska) och problemlösningsförmåga är egenskaper som värdesätts vid anställning.

 Maskin- och metallavdelningen vid enheten i Närpes samarbetar med vuxenutbildningen för att förbereda även ungdomar som vill vidareutbilda sig till vindkraftsmontör. Via studiestigen VINDKRAFT får du som ungdomsstuderande grunder som man kan räkna till godo vid studier till vindkraftsmontör. Studiestigen kan man välja till på andra studieåret ifall man är ungdomsstuderande.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I yrkesexamen för vindkraftsmontör ingår två obligatoriska examensdelar samt en valfri del.
Obligatoriska examensdelar:
1. Monterings- och underhållsarbete i ett vindkraftverk
2. Service och underhåll av ett vindkraftverk

Valfria examensdelar varav du väljer en
1. Service och underhåll av el- och automationsanläggningar
2. Mekanisk service och mekaniskt underhåll

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

En vindkraftsmontör utför underhåll av i driftvarande vindkraftverk. Vindkraftsmontören bör ha möjlighet att kunna resa i sitt arbete, utföra underhåll på såväl mekaniska som elektriska komponenter. Som vindkraftsmontör bör man kunna arbeta på hög höjd, arbetet kan vara både inne eller på utsidan av vindkraftverket. Teamarbete, språkkunskap (engelska) och problemlösningsförmåga är egenskaper som värdesätts vid anställning.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Niklas Thomasfolk tfn 050 35 36 122
Utbildare Tomas Hansson tfn 044-750 32 07
epost:

Uppdaterat:

måndag, 03 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h