Yrkesexamen i försäljning

Yrkesexamen i försäljning

Ansökningens startdatum

 • 15.05.2016

Ansökningens slutdatum

 • 3.10.2016

Utbildningens startdatum

 • 5.10.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2016

Utbildningens längd

 • 1-2 år enligt individuell plan

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 450 €

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår under 1-2 år beroende på din personliga examensplan.

Karriärmöjligheter

Efter avlagd examen har du beredskap att utföra ansvarsfulla uppgifter inom försäljning. Du kan ha ansvar för en produktgrupp eller sköta kvalificerade uppgifter inom försäljning, marknadsföring och kundrelationer i modern verksamhetsmiljö.

Utbildningens Innehåll

De obligatoriska examensdelarna är 3.1 Försäljningsförberedelser och 3.2 Försäljningsarbete. En av följande valfria examensdelar väljs: 3.3 Ansvar för en produktgrupp 3.4 Marknadsföring I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp. Teman inom den förberedande utbildningen, där examinanden deltar enligt individuell plan: - Affärsprinciper och koncept för affärsverksamhet - Försäljning och säljarbete - Marknads- och branschkännedom - Att sköta och utveckla kundrelationer - Målsättningar, uppföljning och rapportering av försäljning. - Inköp och prissättning inom produktgrupper och servicehelheter. - Marknadsföring.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har försäljning och kundservice som huvuduppgift i ditt arbete. Ansvarsområdena kan vara både kundrelationer och marknadsföring. Du kan jobba inom handel, finans- och närliggande branscher eller som företagare.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker med ansökningsblankett som fås via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

För antagning gäller följande: Enligt examensgrunderna krävs för examenstillfällena en arbetsplats eller en miljö där yrkesskickligheten påvisas och bedöms. Yrkesskickligheten påvisas i autentisk miljö i egna arbetsuppgifter. För antagning krävs tillgång till ovan beskriven arbetsplats eller miljö.

Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 

Utbildningens kontaktperson

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,

Kontakt för den förberedande utbildningen

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,


 

Uppdaterat:

fredag, 26 augusti 2016

suomeksi 30hineenglish 30h