Yrkesexamen i fotvård

Yrkesexamen i fotvård

Den som avlagt yrkesexamen i fotvård kan arbeta som självständig yrkesutövare eller som anställd i olika verksamhetsmiljöer inom social– och hälsovården.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande inom fotvård och personer som har sikte på att arbeta som egen företagare inom fotvård. Den som avlagt yrkesexamen i fotvård kan arbeta självständigt i klientservicesituationer inom sitt eget ansvarsområde.  I arbetet är det viktigt att kunna ta ansvarsfulla beslut, identifiera sitt eget kunnande och ha ett nära samarbete med experter inom området.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen i fotvård består av två obligatoriska och tre valfria examensdelar. Examen är avlagd när de obligatoriska delarna och en valfri examensdel har avlagts med godkänt vitsord.
Examensdelen Förebyggande och funktionsfrämjande fotvård ska avläggas med godkänt vitsord  innan examensdelen Fotvård som en del av klientens helhetsvård avläggs.

          Obligatoriska examensdelar:

 1. Förebyggande och funktionsfrämjande fotvård
 2. Fotvård som en del av klientens helhetsvård

  Valfria examensdelar av vilka du skall välja en:
 3. Yrkesutövare inom fotvård
 4. Sårbehandling inom fotvård
 5. Yrkesinriktad examensdel från en yrkesexamen inom social-, hälso- och idrottsområdet. (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen)

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt yrkesexamen i fotvård kan du utföra grundläggande fotvård på olika arbetsplatser inom social- och hälsovården samt inom rehabiliteringen, exempelvis i hälsovårdscentraler, sjukhus, omsorgs- och vårdinrättningar, servicehus, rehabiliteringscenter, badanläggningar, skönhetssalonger och i klienters hem. Du kan också arbeta som yrkesutövare eller egenföretagare och sälja dina tjänster till olika organisationer och enskilda personer. Examen möjliggör högskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Ann-Marie Jansson, tfn 050-543 51 98 eller

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h