Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

 

Artiklar

Utbildning gav säkerhet

Examensdel blev ridklubb

 

 Det arbete som utförs av personer som har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda utgör en del av den offentliga, privata och tredje sektorns verksamhet inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetet är ansvarsfullt och innehåller stöd, handledning och vård av personer med utvecklingsstörning Utgångspunkten för arbetet är den utvecklingsstörda personens värde som den person hon eller han är samt jämlikhet mellan människorna i samhället. Arbetet styrs av yrkesetiken inom servicen för utvecklingsstörda.

 

Ansökningens startdatum

 • 08.03.2017
  Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Utbildningsort eller område

 • Jakobstad / Vasa

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

Examensgrunderna

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer har för avsikt att arbeta inom handikappomsorgen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda består av tre (1–3) obligatoriska examensdelar, fyra (4–7) valbara examensdelar och en frivillig (8) examensdel. Examen är klar då de obligatoriska examensdelarna och en valbar examensdel har avlagts med godkänt vitsord.

OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR:

1. Yrkesverksamhet inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
2. Stödjande av funktionsförmåga och lärande
3. Interaktion och kommunikation

Valbara examensdelar:
4. Samarbete med familj och närstående
5. Sociokulturellt arbete inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
I yrkesexamen för omsorgsarbete för utvecklingsstörda kan inkluderas en examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen i enlighet med principerna för dess uppbyggnad.

Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
I yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda kan inkluderas en examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Det arbete som utförs av personer som har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda utgör en del av den offentliga, privata och tredje sektorns verksamhet inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetet är ansvarsfullt och innehåller stöd, handledning och vård av personer med utvecklingsstörning Utgångspunkten för arbetet är den utvecklingsstörda personens värde som den person hon eller han är samt jämlikhet mellan människorna i samhället. Då du har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda kan du arbeta i miljöer där utvecklingsstörda personer i olika åldrar bor, studerar, arbetar eller använder tjänster. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Jakobstad / Vasa. En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformer.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda är avsett för personer som har kunskaper och färdigheter på minst en nivå som motsvarar en yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare), tre års arbetserfarenhet inom branschen samt dessutom kompletterande och fördjupade studier inom handikappområdet.

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Utbildningens kontaktperson:

Ulrica Krook, utbildare Yrkesakademin i Österbotten , 044-750 32 43

 

 

Uppdaterat:

måndag, 08 maj 2017

suomeksi 30hineenglish 30h