Yrkesexamen inom plåtteknik

Yrkesexamen inom plåtteknik

Genom att avlägga yrkesexamen inom plåtteknik kan du påvisa din yrkesskicklighet oberoende av hur du förvärvat dina kunskaper och färdigheter.
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i metallbranschen som har skaffat sig en god erfarenhet av något eller några delområden mot examen. Utbildningen är lämplig för personer som arbetar inom plåtbearbetning och svetsning och som vill höja sitt kunnande mot en examen.

VAD INGÅR I DENNA EXAMEN?

Yrkesexamen inom plåtteknik består av två obligatoriska delar, en valfri inriktningsdel och en valfri del.

Obligatoriska examensdelar:

 • Allmänna färdigheter i plåt- och stålkonstruktionsarbeten
 • Svetsarbeten

Valfri examensdel, av en ska väljas beroende på inriktning

 • Tunnplåtsarbeten
 • Tjockplåtsarbeten

Valfri examensdel, av en ska väljas:

 • Stålkonstruktionsarbeten
 • Monteringssvetsning
 • Plåtarbete med material från grupperna 8 eller 10 (ISO/TR 1560)
 • Plåtarbete med material från grupperna 21, 22 eller 23 (ISO/TR 1560)

VAR KAN DU ARBETA?

De som har en yrkesexamen inom plåtteknik arbetar i små-, medelstora-. och stora metallföretag eller inom teknologiindustrier med plåtbearbetning och svetsning av komponenter, konstruktioner, större konstruktionshelheter, monteringsarbeten och serviceuppdrag. De små- och medelstora metallföretagen arbetar till en stor del som underleverantörer till teknologiindustrin.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN?

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans ditt kunnande och dina erfarenheter som du har från tidigare. Detta jämför vi sedan med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga din examen.
Den förberedande utbildningen är planerad så, att den stärker studerandes kunnande i de olika examensdelarna inför de fristående examenstillfällena som är en förutsättning för att erhålla examen.
Utbildningen består av närstudier och distansstudier.
Utbildningen pågår ca 1,5 – 2 år beroende på dina förkunskaper och din personliga examensplan.

KOSTNADER

Terminsavgift 120 euro samt yrkesexamensavgift 58 euro. Matkostnader och eventuella andra utgifter som studiematerial och litteratur tillkommer.  

DU KAN STUDERA TILL YRKESEXAMEN INOM PLÅTTEKNIK:

 • Via tilläggsutbildning och då kostar utbildningen 100 €/termin + 58 € i examensavgift.
 • Via arbetskraftsutbildning och då är utbildningen avgiftsfri.
 • Via läroavtalsutbildning och då är examensavgiften 58 €.

VAR ORDNAS UTBILDNINGEN?

Utbildningen ordnas vid följande platser:
- Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa
- Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Jakobstad, Sofiedahlsgatan 20, 68600 JAKOBSTAD
- Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes, Ängskullsvägen, 64230 Närpes ST

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Det är nonstop antagning till utbildningen.
- Ansökan till arbetskraftsutbildning görs via www.mol.fi, se anvisningar eller kontakta din närmaste TE-byrå (ingen antagning 2014)
- Ansökan till läroavtalsutbildning görs via din närmaste läroavtalsbyrå.

FÖRFRÅGNINGAR:

Teamledare Fredrik Bäcklund tfn 044-750 32 53,
Utbildare Martin Nygårdas tfn 06-324 25 21 / 044-750 32 23,
Jakobstad: Utbildare Rune Vikström tfn 06-324 2932 / 050-352 29 75,
Utbildare Niklas Thomasfolk tfn 050-353 61 22,

 

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h