Yrkesexamen för restaureringsgesäll
Foto: Stundars

Yrkesexamen för restaureringsgesäll

Detta är inledningsvis en intressekartläggning för möjligheterna att starta en examen till restaureringsgesäll. Finns det tillräckligt sort intresse för denna examen planerar YA att starta utbildningen inom 2016.

 

Kompetensområde

Restaurering av träkonstruktioner, Restaurering av ytbehandlingar

Ansökningens startdatum

 • 01.02.2015

Ansökans slutdatum

 • 31.05.2015

Utbildningens startdatum

 • 2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • 2016

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Utbildningskostnader

 • 58 €

Avgifter

 • 200€/termin

Val av kompetensområde

Val av kompetensområde välj i ansökningsskedet. Det finns två kompetensområden att välja på.
1. Restaurering av träkonstruktioner
2. Restaurering av ytbehandlingar.

MÅLGRUPP

Du som brinner för att restaurera och bevara det gamla och är en tradtionsbärare för vårt kulturarv och det traditionella hantverket. Nu har du möjlighet att komplettera ditt kunnande eller dokumentera ditt kunnande med en yrkesexamen till restaureringsgesäll.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I ansökningsskedet kartläggs tidigare erfarenheter och ditt kunnande som jämförs med de krav som en examen kräver. Din väg till examen dokumenteras i den personliga examensplanen. På basen av ditt tidigare kunnande kan examen tas direkt genom tre examenstillfällen. Om det finns behov av att komplettera kunnandet kan det ske genom förberedande utbildning på Yrkesakademin i Österbotten eller som inlärning i arbete i arbetslivet.
Obligatorisk examensdel:
- Preliminär kartläggning av restaureringsobjekt och planering av arbetet.

Kompetensområdets obligatoriska examensdel, en väljs
- Timmermansarbeten
- Snickararbeten
- Målning
- Dekorationsmålning

Valfri examensdel, en väljs
- Timmermansarbeten
- Snickararbeten
- Målning
- Dekorationsmålning
- Företagsamhet
- En examensdel ur en yrkes- eller specialyrkesexamen

 

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Personer som avlagt yrkesexamen för restaureringsgesäll arbetar med ansvarsfulla arbetsuppgifter i varierande arbetsmiljöer, de iakttar metoder och arbetssätt för att bevara den byggda miljön. Gesällerna genomför planer som specialiserade planerare inom restaureringsbranschen gjort upp. De har tillräcklig yrkeserfarenhet inom restaureringsbranschen.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Praktiskt restaureringsarbete genomförs så långt som möjligt i samarbete med Stundars.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan. Yrkesakademin i Österbotten kartlägger möjligheten att till hösten 2015 påbörja förberedande utbildning inom inriktningarna: Timmermansarbete, snickeriarbete, målning och dekorationsmålning.

STUDIEORT

YA! Campus Kungsgården, Gamla Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Lektor Gösta Småros, tfn 050-516 68 49 eller 

 

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h