Yrkesinriktad grundexamen enligt det fristående examenssystemet.

Information till studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen enligt det fristående examenssystemet.

För alla yrkesinriktade grundexamina träder nya examensgrunder i kraft 1.8.2015. Du som är inskriven före 1.8.2015 för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen enligt det fristående examenssystemet behöver inte vidta några åtgärder. Vi från YA tar hand om att dina redan avlagda examensdelar erkänns inom ramen för den förnyade nya examensgrunden. Det du kommer att märka är att din personliga examensplan ska uppdateras och du får delta i diskussioner/handledning kring hur dina förberedande studier ska fortsätta. I diskussionen/handledningen kommer vi också överens om hur dina följande examenstillfällen ska arrangeras. Därtill kommer du att få/delges ett utdrag/från examenskommissionens protokoll där det framgår att dina avlagda prestationer erkänts inom ramen för de nya examensgrunderna.

Fram till 31.7.2015 har du möjlighet att få ett studieregisterutdrag där dina inlärningsresultat i den förberedande utbildningen är bedömda med en siffra. Fr.o.m. 1.8.2015 bedöms inte inlärningen med siffror utan du får din bedömning via en diskussion med din utbildare såsom en respons på din inlärning.

Precis som tidigare visar du ditt kunnande i examenstillfällen och när alla examensdelar är klara erhåller du ditt examensbetyg.

Har du frågor ang ovanstående eller dina studier i övrigt kontakta din ansvariga handledare.

suomeksi 30hineenglish 30h