Yrkesknuten

Målsättning
Yrkesknuten är en samordnad insats av utbildningsanordnare i Svenskfinland, med avsikt att utveckla, utöka och effektivisera service- och utvecklingstjänsterna till arbets- och näringslivet. Det sker genom en ökad kundorienterad arbetslivskunskap hos utbildningsanordnarna som leder till en utveckling och produktifiering av inlärnings- och utveckllingsprocesser för arbetslivet. 

Enligt utbildningsstyrelsens direktiv kan denna utvecklings- och serviceuppgift vara tjänster som särskilt erbjuds småföretag, företag och offentliga samfund, såsom analys av kunskapsbehov, kunskapskartläggningar, utbildnings- och utvecklingsprogram för personalen, utvecklings och upprätthållande av företagares kompetens, utnyttjande av läroanstaltens resurser (lokaler, utrustning) vid personalutvecklingen samt information om möjligheterna att utnyttja offentligt finansierad utbildning.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h