YrkesKompetens 2016

Projektets mål är att

  • Utveckla lärande-, undervisnings- och handledningsprocesserna samt att öka personalens kunnande om kompetensbaserad yrkesutbildning; öka personalens involverande i processerna vilket innebär att vi kommer att jobba med handledning av lärarna, nya lärarrollen och läroplanerna enligt Tutke2-processen
  • Utveckla moderna inlärningssätt som stöder flexibla lösningar genom att utgå från arbets- och näringslivets kompetenser och tillsammans med dem förverkliga kvalitativa inlärningsperioder ute på arbetsplatserna där inlärning i arbetet och yrkesprov ingår.
  • Lära oss att identifiera och erkänna redan existerande kunnande för att effektivera utbildningen processer kring erkännande av kunnande.
  • Uppdatera processer, handlednings- och informationsmaterial genom att utveckla informationspaket gällande kompetensbaserad yrkesutbildning, arrangera tematräffar och jippon tillsammans med studerande och lärare där arbetsplatser, lärare och studerande möts.
Målgrupp:
  • Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande (både nuvarande och blivande), arbets- och näringslivet.
Startdatum:
  • 02.06.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Optima, Folkhälsan Utbildning, Point College, Axxell, Inveon och Prakticum
Kontakt:
  • Harriet Bystedt,
YrkesKompetens 2016

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h