Vi gör tillsammans

Projektets mål är att utveckla och testa modeller för hur vi i flexibla studie- och examensvägar stöder samhörigheten, delaktighet och gruppbildningen både i studierna och studielivet bland studerande och examinander. Vidare strävar vi efter att minska avbrott genom att utveckla och pilotera en modell som underlättar studerandes/examinanders hantering av den förändrade livssituation som studier innebär.

Målgrupp:
  • • Studerande och examinander, lärare, utbildare, handlednings- och stödpersonal, ledningen, lokala, regionala och nationella samarbetsnätverk och samarbetsparter såsom arbetsplatser, myndigheter (social- och hälsovårdstjänster) och organisationer.
Startdatum:
  • 04.11.16
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Axxell, Inveon, Optima och Vamia
Kontakt:
  • Harriet Bystedt,
Vi gör tillsammans

Uppdaterad: måndag, 20 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h