YrkesKunnig 2017

Fortbildningsprojektets målsätting är att: 

 • Att fortsättningsvis arbeta för att göra de utvecklade modellerna och strukturerna för skolornas personliga kompetenskartläggning, främst IKT-lärande och utvecklingsplan samt den övergripande fortbildningsplaneringen permanenta.
 • Var och en i personalen ska ha en individuell utbildnings- och utvecklingsplan, vilken delvis görs upp med extern utomstående expert.
 • Förverkliga individuell IKT-fortbildning, mentorering och höja användningen av IKT i undervisningen. Personlig tillämpning tillämpas.
 • De deltagande lärarna vet vilka krav de nya examensgrunderna ställer på dem samt vilka fortbildningsplaner som är aktuella enligt varje skolas pedagogiska program/pedagogiskt lokal strategi.
 • Deltagarna ska kunna ha ett handledande och coachande arbetssätt på olika nivåer både i skolans utrymmen och även under studerandes inlärningsperioder.
Målgrupp:
 • Lärare, utbildare och utbildningspersonal
Startdatum:
 • 01.12.16
Slutdatum:
 • 02.06.17
Finansiär:
 • Regonsförvaltningsverket
Partner:
 • Axxell, Inveon, Optima och Point College
Kontakt:
 • Thomas Fant 050-407 00 50
YrkesKunnig 2017

Uppdaterad: måndag, 27 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h