YrkesKunnig mentor 2014-15

 Målsättning:

De centrala målen för utvecklingsverksamheten:

 • att öka kunnandet i coaching och handledning för att utveckla var och en studernades kompetens samt   kunna svara upp mot kraven på personlig studieväg och eventuella specialbehov
 • främja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt
 • öka kunnandet hos personalen i användning av IKT
 • ge nya verktyg för kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling

 

Följande resultat förväntas inom projektet:

 • Läroanstalterna delar med sig av sina goda erfarenheter kring kompetenskartläggning, -hantering och -utveckling samt pedagogiska program.
 • Läroanstalternas pedagogiska syn uppdateras och sprids genom workshops. En skolvis plan för att befrämja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt utarbetas/uppdateras.
 • Skolvisa mentorer och/eller branschvisa mentorslärare (referensgrupper) utses för att sprida goda modeller för handlednig och utnyttjande av IKT i undervisningen.
 • Mentorerna eller mentorslärarna fortbildas dels genom att lära av varandra (mentorsträffar)
 • Fortbildning för läroanstaltens lärare sker i huvudsak genom mentorsmetoden, endera som enskild mentorering eller mentorering i teamvisa eller branschvisa grupper på 2-9 lärare.
 • Organisationerna skapar strategier för hanteringen av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av organisationens/enhetens/branschens/teamets verksamhet och utveckling.
 • Fortbildningen inom IKT kräver också en uppdatering av de enskilda läroanstalternas IKT-strategi/plan/program.
 • Genom mentorsmetoden sprids och implementeras kompetensen för en ny yrkesläraroll effektivt inom organisationerna.

 

Projektet ingår i Programmet Kunnig

Kontaktperson: YA!:
Anci Söderlund,

Kenneth Heimdahl,

Optima: Patrik Lindgren,

Point College: Susanne Karlsson,

Inveon: Solveig Mickels,

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Partners: Optima, Point College, Inveon

Startdatum: 1.1.2014

Slutdatum: 31.12.2015

 yaloggaOptima-logoinveon-logopoint-collage-logoOsaava-logoregionforvaltningsverket-logo

Startdatum:
 • 01.01.14
Slutdatum:
 • 31.12.15
Partner:
 • Optima, Point College, Inveon

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h