Yrkesprov & Examenstillfälle

Yrkesprov kallas de dagar när den studerande som går läroplansbaserad grundexamen visar sitt yrkeskunnande i arbetet. Yrkesprovet kan utföras under perioden av inlärning i arbetet och bedöms av arbetsplatshandledaren. Bedömningen sker utgående från givna kriterier. Studerande utför 3-5 yrkesprov under studietiden beroende på examen. Under en bedömningsdiskussion ger bedömaren och läraren vitsordet för yrkesprovet. Studerande deltar också i diskussionen.

Examenstillfälle kallas det när du som vuxenstuderande/examinand visar ditt yrkeskunnande i arbetet. Examenstillfället sker oftast på din egna arbetsplats eller i slutet av period av inlärning i arbetet inom en förberedande utbildning.

Arbetstagare och arbetsgivare bedömer examenstillfället utgående från bedömningskriterierna för respektive examensdel. Examinanden utför vanligen 2-5 examenstillfällen beroende på examen. I den bedömningsdiskussion som avslutar examenstillfället deltar förutom arbetsgivar- och arbetstagarbedömarna också en representant för utbildningen (examensmästare) och examinanden själv.

suomeksi 30hineenglish 30h