Yrkesutbildningens reform

Informations- och diskussionstillfälle för arbets- och näringslivet
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus työ- ja elinkeinoelämälle

 

Tidpunkt/aika: Torsdag/torstaina 26.10.2017 kl./klo 16.00–19.00

Plats/paikka: Silveria, Krutkällarvägen 4/Ruutikellarintie 4, 65100 VASA/VAASA

Anmälan/ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/2DAF317B6C923C3C.par

eller tfn/tai puh. +358 40 194 5553 (H. Ikola)

 

PROGRAM (tvåspråkigt tillfälle)/OHJELMA (kaksikielinen tilaisuus)  (ISSUU/PDF länk)

16.00–16.30 

Anmälan och kaffe/te + tilltugg/Ilmoittautuminen ja kahvi/tee + suolapala

16.30

Välkomstord/Tervetulosanat

16.35

Nya yrkesutbildningen 2018/Uusi ammatillinen koulutus 2018

 

Rektor Boris Ståhl, Yrkesakademin i Österbotten, rektor/Rehtori Åsa Stenbacka, Vamia, direktör Anna Bertills, Folkhälsan utbildning Ab

17.00

Personlig utvecklingsplan för kunnande/Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

 

Utbildare Christel Holmlund-Norrén, Yrkesakademin i Österbotten, Opinto-ohjaaja Riitta Eskola, Vamia

17.15

Handledningsfunktioner i framtiden/Opiskelijan ohjaus tulevaisuudessa

 

Utvecklingschef/Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä, Vamia

17.25

Paus/Tauko

17.45

Studerandes arbetarskydd på arbetsplatsen/Opiskelijoita koskeva työsuojelu työpaikoilla

 

Regionförvaltningsverket informerar/Aluehallintovirasto tiedottaa

 

Inspektör/Tarkastaja Annika Svahn

 

Diskussion/Keskustelua

18.05

Försäkringar för studerande på arbetsplatsen/Opiskelijoita koskevat vakuutukset työpaikoilla

 

Försäkringsmäklare/Vakuutusmeklari Sinikka Laakso, Oy Risk Consult Ab

 

Diskussion/Keskustelua

18.25

Arbetslivets inlägg, synpunkter/Työelämän puheenvuoro, näkökulmia

 

Regionchef Joacim Sandbacka, Folkhälsan Välfärd, myymäläpäällikkö Toni Pohjoismäki, Osuuskauppa

 

KPO Sale Rewell Center och Local Occupational Health & Safety Advisor Jukka Peltola, ABB Ltd. Transformers

 

Diskussion/Keskustelua

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h