Yrkesutbildningen förändras efter årsskiftet !

Reformen av yrkesutbildningen är slutligen här, efter årsskiftet träder en hel del förändringar i kraft. Intentionerna i reformen har en stark kundfokus med betoning på flexibilitet samt förmåga att hitta personliga lösningar. Flexibiliteten och kvaliteten i studierna på en arbetsplats skall bli bättre. Detta eftersträvas b la genom färre antal examen men med ett bredare och mer flexibelt kompetensinnehåll. Studerande ska ha bättre möjligheter framöver till att enbart ta delar av en examen istället för en hel examen för att komplettera sitt kunnande.

Den nya lagen om yrkesutbildning skiljer inte på studerande enligt ålder utan alla studerande följer samma bestämmelser. Varje studerande kommer att ha en egen personlig utvecklingsplan för kunnandet. Som utbildningsanordnare kommer vi att identifiera och erkänna varje studerandes kunnande och utgående från det planera sättet för hur studerande skall inhämta det kunnande som hen saknar för sin examen.

Begreppet lärande kommer att få en helt annan innebörd genom reformen, nu är lärandet inte längre beroende av plats och tid. Utbildning som ordnas på en arbetsplats kommer att ske genom utbildningsavtal eller läroavtal, (inlärning i arbetet ersätts av utbildningsavtal). I alla yrkesexamina påvisas kunnandet genom yrkesprov, vilket innebär att begreppet examenstillfälle lämnar bort.

Yrkesproven kommer att ordnas i första hand på en arbetsplats i autentiska situationer. Arbetslivet deltar i bedömningen av yrkesprov tillsammans med läraren. I medierna har reformen ofta framställts så att nästan all undervisning ska förläggas till arbetsplatserna. För YA:s del kommer den omfattning som studerande är på arbetsplatsförlagd utbildning knappast att ändra jämfört med nuvarande inlärning i arbetet. Även den arbetsplatsförlagda utbildningen ska individualiseras, vilket innebär att det för enskilda studerande kan omfattningen variera beroende på var och hur kunnandet på bästa sätt kan inhämtas. Nuvarande examenskommissioner upphör och i stället bildas nya arbetslivskommissioner, som har i uppdrag att säkra kvaliteten på examina och se till att utbildningen har utgångspunkt i arbetslivet. Från årsskiftet kommer den till examen ledande arbetskraftsutbildningen även att vara en del av yrkesutbildningen.

För arbetslivet kommer reformen att innebära ett närmare och fördjupat samarbete med utbildningsanordnarna. Lagen ger många möjligheter till samverkan genom utbildning som ordnas på arbetsplatsen, genom bedömningen av yrkesprov och möjligheten för utbildningsanordnarna att reagera på förändringar i arbetslivet.

Utbildningsanordnarna kommer att mer flexibelt kunna ordna sådan utbildning och ge det kunnande behövs för att stärka det lokala arbetslivet. Vi tror att reformen av yrkesutbildningen ger oss nya chanser att utvecklas tillsammans. Vår ambition är att på bästa sätt vara med och stöda arbetslivet, vi skall lyfta upp de möjligheter som den nya lagen för ett fullödigt samarbete.

Boris Ståhl, Rektor
tel. 050-538 69 22

Vid frågor kan du också kontakta någon av följande:
Utbildningschef Kjell Langels tel. 050-361 53 26 (teknik, IKT, handel och logistik)
Utbildningschef Kenneth Sundlin tel. 050-562 16 90 (teknik och energi)
Utbildningschef Anders Grannas tel. 044-750 31 15 (naturbruk)
Utbildningschef Maria Lund tel. 050-407 00 52 (välfärd och service, unga)
Utbildningschef Elisabet Björk-Norrgård tel. 050-336 82 81 (välfärd och service, vuxna)
Utbildningschef Theresia Heimdahl tel. 050-575 12 75 (välfärd och kultur)
Läroavtalskoordinator Cecilia Nordberg tel. 044 750 32 54

Mer om yrkesutbildningsreformen

Utbildning som ordnas på en arbetsplats

suomeksi 30hineenglish 30h