Förvaltning

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) upprätthålls av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). YA! handhar utbildning på andra stadiet, i vilken både utbildning för unga och vuxna ingår. Totalt har YA! ca 2500 studerande. YA! leds av en direktion. Lärarkåren och annan personal har rätt att utse en ledamot vardera. I direktionen ingår även två ledamöter som representerar de studerande.

Organisationsmodell

 

Uppdaterat:

måndag, 22 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h