Fortsatta studier

Har du tänkt studera vidare efter avlagd grundexamen? Du hittar information om olika utbildningar, yrken, ansökningstider, ansökningsgrunder samt elektronisk ansökan på www.studieinfo.fi.

Ansökningstider till studier våren 2017

En gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet, två ansökningstider med max sex ansökningsalternativ:

 • Ansökan till engelskspråkig yrkeshögskoleutbildning och konstuniversitetens huvudantagningar

-       10- 25.1.2017 kl.15       www.studieinfo.fi

 • Ansökan till svensk- och finskspråkig utbildning

-       15.3- 5.4.2017 kl.15      www.studieinfo.fi

Yrkeshögskolor:

 • du får elektronisk kallelse till urvalsprov
 • urvalsprov i maj-juni

Universitet/Högskolor:

 • vanligen ingen kallelse till urvalsprov
 • se respektive universitets/högskolas hemsida när urvalsprov hålls och hur du går tillväga vid själva provtillfället
 • Ansökan till Polisyrkeshögskolan, svenskspråkig utbildning
  • Den nästa ansökningstiden till den svenskspråkiga utbildningen på polisyrkeshögskolan är 26.4. - 6.6.2017. Utbildningen börjar den 8 januari 2018.
 • Gemensam ansökan för unga till andra stadiets utbildningar
  21.2. – 14.3.2017
 • Ansökan till vuxenutbildning, se

samt skolornas egna hemsidor

                       

 • Ansökan till Högskolan på Åland
 • Ansökan till högskolor och universitet i Sverige

OBS 1!         Utbildningar inom konst och musik i Sverige;

För en del utbildningar utgår ansökan redan 16.1.2017, se www.antagning.se eller högskolornas egna hemsidor

Obs 2!          Högskoleprov lördag 1.4.2017 anmälan 15.1- 15.2.2017 på www.hogskoleprov.nu . Ordnas endast på Åland i Finland.


 

Utbildningslänkar

Arcada http://www.arcada.fi
Centria http://www.centria.fi
Haaga-Helia http://www.haaga-helia.fi
Högskolan på Åland http://www.ha.ax
Novia http://www.novia.fi
Vasa Yrkeshögskola http://www.puv.fi
Polisyrkeshögskolan http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/
Svenska Handelshögskolan http://www.hanken.fi
Aaltouniversitetet http://www.aalto.fi
Helsingfors Universitet http://www.helsinki.fi
Tampereen Yliopisto http://www.uta.fi
Turun Yliopisto http://www.utu.fi
Umeå Universitet http://www.umu.se
Vasa Universitet http://www.uwasa.fi
Åbo Akademi http://www.abo.fi

Studier i Vasa http://www.studeraivasa.fi

Yrkesakademin i Österbotten http://www.yrkesakademin.fi

Studier utomlands
http://www.cimo.fi
http://www.maailmalle.net
http://www.eurodesk.org

Utbildningar i Sverige
http://www.studera.nu
http://www.uhr.se
http://www.antagning.se


Tester
http://www.mol.fi/avo
http://www.studera.nu
http://www.maailmalle.net

 

Uppdaterat:

måndag, 03 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h