Studiernas uppbyggnad

Vi försöker flexibelt anpassa studierna till vuxnas livssituation. Undervisningen sker dag- eller kvällstid som flerformsundervisning med när-, distans- och  självständiga studier  ibland också på distans över nätet. Detta ger dig ofta möjlighet  kombinera studier med arbete.

Så långt som det är praktiskt möjligt strävar vi till att arrangera utbildningarna på olika orter, så nära din hemort som möjligt.

Arbetskraftsutbildningen är ofta uppbyggd så att inledningen är närstudier för att sedan övergå till perioder i arbetslivet. Målsättningen är att utbildningen skall leda till sysselsättning.
Läroavtalsutbildning bygger till största delen på inlärning på den egna arbetsplatsen. Inlärningen stöds med flexibla former av studier och handledning.

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h