Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns tjänster är avsedda för alla arbetssökande - både arbetande och arbetslösa, för personer som inträder på arbetsmarknaden och för arbetsgivare.

Det finns tjänster för olika behov allt från webbtjänster som man kan använda på egen hand till skräddarsydda personliga tjänster som man får på arbets- och näringsbyråer och jobbcentren, vilka är underställda arbets- och näringsbyråerna eller på servicecentren för arbetskraften.

Arbets- och näringsbyråns tjänster som stöder jobbsökning presenteras i menyn till vänster. Länkar till olika webbtjänster finns på mol.fi – ingångssidan och vid varje tjänst.

Arbets- och näringsbyrån ger personlig betjäning i frågor som rör sökande av arbete och arbetsförmedling samt förmedlar information om arbetsmarknaden, utbildning, yrken och företagsamhet. Arbets- och näringsbyrån ger råd om hur man söker förmåner vid arbetslöshet samt stöder på olika sätt sysselsättning.

Servicecentren för arbetskraften är gemensamma servicepunkter för arbetsförvaltningen, kommunerna och FPA. De betjänar personer som av olika orsaker har svårt att bli sysselsatta.

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h