Avgifter och studiematerial

Avgifter

Studerande betalar en läromedelsavgift på 25 euro per termin. Avgiften är obligatorisk och betalas för den termin som studerande är inskriven vid YA! (Lag om yrkesutbildning 21.8.1998/630 samt Utbildningsministeriets förordnande om grunderna för bärande av avgift av vissa elever och studerande 19.12.2001/1323)

De kostnader som avläggande av studentexamen medför står studerande själva för.

Studiematerial

Studerande står själva för anskaffning av personliga läromedel som utrustning, litteratur, mappar, häften, papper, pennor, miniräknare etc.

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h