Fortsatta studier

Har du tänkt studera vidare efter avlagd grundexamen? Du hittar information om olika utbildningar, yrken, ansökningstider, ansökningsgrunder samt elektronisk ansökan på www.studieinfo.fi.

Ansökningstider till studier våren 2018

En gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet, två ansökningstider med max sex ansökningsalternativ:

 • Ansökan till engelskspråkig yrkeshögskoleutbildning och konstuniversitetens huvudantagningar.
  -       9 - 24.1.2018 kl.15 www.studieinfo.fi
 • Ansökan till svensk- och finskspråkig utbildning.
  -       14.3 - 28.3.2018 kl.15  www.studieinfo.fi

Yrkeshögskolor:

 • vanligen ingen kallelse till urvalsprov
 • urvalsprov i maj-juni

Universitet/Högskolor:

 • vanligen ingen kallelse till urvalsprov
 • se respektive universitets/högskolas hemsida när urvalsprov hålls och hur du går tillväga vid själva provtillfället
 • Ansökan till Polisyrkeshögskolan, svenskspråkig utbildning  
 • Gemensam ansökan för unga till andra stadiets utbildningar
              20.2. – 13.3.2018 kl.15      
 • Ansökan till vuxenutbildning, se samt skolornas egna hemsidor                       
 • Ansökan till Högskolan på Åland
 • Ansökan till högskolor och universitet i Sverige

 

OBS! 1  Utbildningar inom konst och musik i Sverige;

För en del utbildningar utgår ansökan redan15 .1.2018, se www.antagning.se eller högskolornas egna hemsidor

OBS! 2  Högskoleprov lördag 14.4.2018 anmälan 15.1- 1.2.2018 på www.hogskoleprov.nu . Ordnas endast på Åland i Finland.

 

Utbildningslänkar

Arcada http://www.arcada.fi
Centria http://www.centria.fi
Haaga-Helia http://www.haaga-helia.fi
Högskolan på Åland http://www.ha.ax
Novia http://www.novia.fi
Vasa Yrkeshögskola http://www.puv.fi
Polisyrkeshögskolan http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/
Svenska Handelshögskolan http://www.hanken.fi
Aaltouniversitetet http://www.aalto.fi
Helsingfors Universitet http://www.helsinki.fi
Tampereen Yliopisto http://www.uta.fi
Turun Yliopisto http://www.utu.fi
Umeå Universitet http://www.umu.se
Vasa Universitet http://www.uwasa.fi
Åbo Akademi http://www.abo.fi

Studier i Vasa http://www.studeraivasa.fi

Yrkesakademin i Österbotten http://www.yrkesakademin.fi

Studier utomlands
http://www.cimo.fi
http://www.maailmalle.net
http://www.eurodesk.org

Utbildningar i Sverige
http://www.studera.nu
http://www.uhr.se
http://www.antagning.se


Tester
http://www.mol.fi/avo
http://www.studera.nu
http://www.maailmalle.net

 

Uppdaterat:

torsdag, 02 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h