Kombistudier

 

Vad är en kombiexamen?

Kombistudier innebär att du väljer att avlägga grundexamen kombinerat med kurser från gymnasiet. Kombiexamen innebär att du avlägger två examina, grundexamen och studentexamen.  Du ersätter en del av de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och valbara examensdelar med ett rekommenderat antal kurser från gymnasiet med sikte på att avlägga studentexamen. Med en kombiexamen får man inte gymnasiets avgångsbetyg.

Du kan avlägga båda examina på tre år och har inte fler kurser än de som inte läser kombi.
Du läser 6 kurser i 4 ämnen: modersmålet, finska, engelska och matematik. I studentexamen måste man skriva prov i minst fyra ämnen. Modersmålet är obligatoriskt för alla.

De ämnen som kombiexamen erbjuder kan utgöra de fyra obligatoriska prov som ingår i studentexamen. Om man vill läsa realämnen, t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap o.s.v., kan man göra det på aftonläroverk eller via distansstudier. Minst ett av ämnena måste vara på A-nivå. Du har möjlighet att avlägga studentexamensprov efter 1,5-års yrkesstudier. Studentskrivningarna kan delas upp i tre på varandra följande skrivningstillfällen.

Utöver de obligatoriska proven kan du delta i ett eller flera extra prov. Du får inte gymnasiets avgångsbetyg i en kombiexamen. Mer information på www.yliopplilastutkinto.fi/sv.

 

Anmälan till studentproven

Du gör en skriftlig och bindande anmälan till studentskrivningarna på en skild blankett som lämnas in till gymnasiet. Till vårens studentskrivningar ska anmälan göras senast i november och till höstens skrivningar inom maj månad. Mera om studentexamen t.ex. vitsord, bedömning och studentskrivningsdagar hittar du på www.ylioppilastutkinto.fi/sv. För att få ut din studentexamen måste du ha din yrkesexamen klar.

 

Nyttan av kombiexamen

Kombistudier ger dig en möjlighet att bredda din utbildning för att få en bra grund för fortsatta studier. Till vissa utbildningar kan du ha konkret nytta av kombistudier genom att få poäng för studentexamensvitsordet. Viktigt är dock att komma ihåg att du inte måste ha kombiexamen för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Med kombistudierna har du möjlighet att ta del av en ny studiemiljö och skapa nya kontakter. Du utökar och stöder din baskunskap med tanke på färdigheter som kan vara viktiga i yrkeslivet.

 

Kombiexamen vid enheten i Närpes

Genom samarbete med Närpes gymnasium erbjuds möjlighet att avlägga studentexamen samtidigt med grundexamen. Kombistudierna avläggs genom att du studerar vissa perioder vid Närpes gymnasium.
För studentexamen behövs sex kurser i fyra ämnen; modermålet, finska, engelska och kort matematik.

Vill du läsa andra realämnen kan du göra det via distansstudier vid Närpes gymnasium eller Vasa Svenska Aftonläroverk. Dessa kurser är avgiftsbelagda och betalas av studerande själv.

Övriga gemensamma ämnen som du behöver för din grundexamen tas vid enheten i Närpes.

Information om kombistudier och en plan över kombistudier fås av enhetens studiehandledare.

 

Kombistudier vid enheten i Vasa, Campus Kungsgården

I Vasa är det möjligt för dig att läsa gymnasiekurser i kort och lång matematik, modersmål, engelska och finska. Gymnasiekurserna schemaläggs mot examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen på grundexamensnivå.

Då du läser 6 kurser vardera i dessa 4 ämnen så fyller du valbarheten inom studierna med dem och har inte fler kurser än de som inte läser kombi. Gymnasiekurserna minskar inte på de yrkesinriktade examensdelarna. Studietiden är 3 år.

Om du vill läsa realämnen som t.ex. hälsokunskap, biologi, fysik, kemi så gör du det på Vasa svenska Aftonläroverk (Aftis). Observera att kurser som läses på Aftis är avgiftsbelagda och betalas av studerande själv.

Kurserna vid Aftis kan utföras som distansstudier via lärplattformen Fronter, där du får information och utför självstudieuppgifter. Varje kurs har också ett närstudietillfälle i veckan.

Med kombistudierna siktar du på att skriva studentexamen och i slutändan avlägga både en grundexamen och studentexamen. Anmälan till studentskrivningarna görs till Aftis på en särskild blankett och information samt anmälningstillfälle ordnas vid YA. Studiehandledarna i Vasa ger dig mer information om kombistudier och gör upp en plan över kombistudier med varje studerande som anmäler sig till kombistudier.

Kombistudierna sker periodvis och ditt personliga schema hittar du i Wilma (studreg.yrkesakademin.fi).

 

Kombistudier vid enheten i Pedersöre

Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre erbjuder samtidigt möjlighet att studera fyra gymnasieämnen vid  Pedersöre gymnasium. 

Gymnasieämnen är modersmål-6 kurser, finska-6 kurser, engelska -6 kurser och hälsokunskap-3 kurser. Inför studentskrivningarna erbjuds repetitionskurser i berörda ämnen.

Inom tre år avläggs då närvårdarexamen samtidigt som studerande deltar i studentskrivningarna i de nämnda ämnena och blir också student inom tre år. Således erhåller studerande både närvårdarexamen och student samma vår. Alla studier är förlagda under skolåret.

 

Kombistudier vid enheten i Jakobstad, Campus Allegro

Grundexamen inom musik vid Yrkesakademin i Österbotten, Campus Allegro, erbjuder samtidigt möjlighet att studera fyra gymnasieämnen vid Pedersöre gymnasium. Gymnasieämnen är modersmål- 6 kurser, finska-6 kurser, engelska-6 kurser och kort matematik- 6 kurser eller ett realämne, där antalet kurser varierar beroende på ämnet. Inför studentskrivningarna erbjuds repetitionskurser i berörda ämnen.

Inom tre år avläggs musik- och bildartesanexamen, samtidigt som studerande deltar i studentskrivningarna i de nämnda ämnena och blir student inom tre år. Detta innebär att studerande kan få både yrkes- och studentexamen samma vår. Alla studier är förlagda under skolåret.

 

Uppdaterat:

måndag, 17 augusti 2015

suomeksi 30hineenglish 30h