Utveckling och projektversamhet

Utgående från visionen att vara en viktig resurs för kompetenshöjning och samarbetspartner för det regionala närings- och arbetslivet, jobbar Yrkesakademin i Österbotten ständigt för att utveckla verksamheten. Yrkesakademin i Österbotten bedriver också en omfattande internationell verksamhet för såväl egna som utländska studerande. Den huvudsakliga finansieringsformen för utvecklingsarbetet är projektbaserad.

suomeksi 30hineenglish 30h

Pedagogisk utveckling

Vi jobbar utgående från det pedagogiska programmet Aktivt lärande där den röda tråden är entreprenöriella kompetenser.

Internationell utveckling

Vi är en attraktiv yrkesutbildare och arbetsgivare som erbjuder studerande och personal möjligheter att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv.

Utveckling för arbets- och näringsliv

Vi medverkar som aktör för att vidareutveckla det energirika och företagsamma Österbotten och står för initiativ och innovationer som stärker arbets- och näringslivet. Vi prioriterar tjänster riktade till små och medelstora företag.

Projektbank

Här hittar du pågående och avslutade projekt.

suomeksi 30hineenglish 30h