Internationell utveckling

Internationell utveckling

 

Yrkesakademin i Österbotten bedriver ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete både nationellt och internationellt, som omfattar helheter som berör inlärning i arbete, lärarnas arbetslivsperioder, studerandes trivsel och välmående, prognostisering m.m. Målsättningen är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för det regionala näringslivet, som i allt högre grad bedriver internationell verksamhet.

Verksamheten erbjuds såväl egna som utländska studerande. Den huvudsakliga finansieringsformen för utvecklingsarbetet är projektbaserad.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h